!זה שלך

שומרת לך את המשבצת. אבדוק את יכולתי להגיע לכתובתך, ואעדכן ממש בקרוב

!לא לדאוג

אם הכתובת שבחרת נמצאת מחוץ לאיזור השירות, אבדוק אם אוכל להגיע אלייך ואעדכן בשעות הקרובות (עד 8 שעות לעדכון)